Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
´╗┐DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ăldre sider...

Sidste Nyt

Domsafsigelse
031007

Der er nu faldet dom i sagen RosenholmS.net og SønderholmS.net mod DjurslandS.net

Vi har, for at der ikke skal være misforståelser af nogen art, lagt rettens afgørelse af sagen ud på nettet i .pdf format. og det kan læses ved at trykke på dette link her


DjurslandS.net´s kommentarer til dommen:

Efter 2½ års ævl og bøvl kom den endelige dom fredag den 28. september 2007.
Som det fremgår af afsnittet "Thi kendes for ret" blev RosenholmS.net og SønderhaldS.net dømt til at betale hver en krone med tillæg af moms af den kreditorgæld, som de skrev under på primo april 2005. Samtidig skal de betale procesrenter fra raternes forfaldsdag til betaling sker senest den 12. oktober 2007.
Vestre Landsret tildelte tillige Djurslands.net DKK 115.000 i sagsomkostninger. Dette betyder, at de to net - udover ratebeløbene - skal betale ca. 170.000 DKK for Rosenholms vedkommende og for Sønderhalds vedkommende ca. 65.000 DKK. Dertil kommer deres egne sagsomkostninger, som nok ikke er ret meget mindre end vores på ca. 160.000 DKK.

Der var samtidig fra DjurslandS.net side rejst krav om betaling for kontraktuelle fiberforpligtelser for 2. kvartal 2005 (Århus Amt, GlobalConnect og Power Line) samt for afvikling/opsigelse af kontrakten med GlobalConnect og efterfølgende forlig - i alt beløb for tilsammen ca. 170.000 DKK for de 2 nets vedkommende.
Disse krav fik vi - af uforklarlige grunde - ikke medhold i!
De ved, vi ved og alle ved, at nævnte to net var medlemmer på lige fod med de øvrige 7 net, da kontrakterne blev indgået i 2003.
Disse 7 andre net har forlængst betalt deres andel på DKK 337.000 af de kontraktuelle forpligtigelser. Det skal tilføjes, at 4 af nævnte 7 net i 2005 ALDRIG havde haft driftsmæssig tilslutning til fiberen, men alligevel har man solidarisk betalt sin andel af de kontraktuelle forpligtelser.
Jeg synes, at denne afvigende holdning fra RosenholmS.net´s og SønderhaldS.net’s side siger en del om de mennesker, der i dag står i spidsen for nettene.
Jeg mener, at det er en ussel og selvisk opførsel, at lade andre net betale hele gildet. Det er ikke "Men of Honour" der opfører sig på den måde, og fra DjurslandS.net side vil betaling af de 170.000 kroner til evig tid være adgangsbilletten til samarbejde; indtil da, vil vi betragte de to net som parier, der lever i deres egen lille æreløse og egoistiske verden.

Allingåbro den 3. oktober 2007

DjurslandS.net

Torben C. Lund
Controller

 

 

- Skrevet af Charlotte

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

´╗┐Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet