Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
´╗┐DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ăldre sider...

Sidste Nyt

Thi kendes for ret
150906

Fredag den 8. september 2006 afsagde Retten i Hornslet dom i sagen DjurslandS.net versus RosenholmS.net & SønderhaldS.net. I 17 måneder har vi kæmpet for, at de to net skulle tvinges til at stå ved deres oprindelige tilsagn om at ville betale deres del af den gæld, som DjurslandS.net havde oparbejdet de første par år.

Uden yderligere kommentarer gengives dommen herunder:

Thi kendes for ret:

Sagsøgte 1, SyddjurS.net, tidligere Bredbåndsforeningen RosenholmS.net c/o formand Jan Fischer, Hornslet, skal inden 14 dage til sagsøgeren, Bredbåndsforeningen DjurslandS.net, Glesborg, betale 404.617,96 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 31. august 2005 og indtil betaling sker.

SyddjurS.net skal inden samme frist på 14 dage betale 55.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren, Bredbåndsforeningen DjurslandS.net.

Sagsøgte 2, VestdjurS.net, tidligere Bredbåndsforeningen SønderhaldS.net c/o formand Lars Steen, Auning, skal inden 14 dage til sagsøgeren, Bredbåndsforeningen DjurslandS.net, Glesborg, betale 110.701,81 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 31. august 2005 og indtil betaling sker.

VestdjurS.net skal inden samme frist på 14 dage betale 30.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren, Bredbåndsforeningen DjurslandS.net.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal forrentes efter rentelovens ž 8a.

sign.
Anders Stokbro Jensen
retsassessor

-----o-----


Skrevet af Torben C. Lund
Controller/DjurslandS.net

- Skrevet af Mor

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

´╗┐Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet