Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
´╗┐DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ăldre sider...

Sidste Nyt

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde
260207

Der indkaldes til Repræsentantskabsmødet for DjurslandS.net.

Tid: Torsdag d. 29.03.07 kl. 19
Sted: I Jernbanegade 38a, Allingåbro

Dagsorden ifølge vedtægterne

Repræsentantskabet består af bestyrelserne fra de til DjurslandS.net tilknyttede Egnsnet.

Med venlig hilsen
Stig Jacobsen
Formand for Djurslands.net

- Skrevet af Charlotte

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

´╗┐Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet