Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
´╗┐DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ăldre sider...

Sidste Nyt

Konklusioner fra egnsnettenes samråd
181204

Samrådet mellem egnsnettene på Djursland torsdag den 16/12-04 i Glesborg Forsamlingshus, førte frem til dannelse af en midlertidig styregruppe bestående af formændene fra alle egnsnettene og formanden for DjurslandS.net.

Formandsgruppen besluttede at formanden for Noerre-DjurS.net Kim Carstensen skal indkalde til næste styregruppemøde og at det skal afholdes inden den 10/1-05.
Formandsgruppens medlemmer skal forberede sig til mødet, så de hver især kan fremlægge hvad de finder vigtigt at få med som grundlag for det fremtidige samarbejde mellem egnsnettene i et reorganiseret DjurslandS.net.

I løbet af 2 til 3 møder skal der skabes en drejebog over hvorledes rammerne for et fremtidigt og fælles DjurslandS.net skal formes og denne drejebog oversættes derefter til et forslag til fremtidige vedtægter. Der indkaldes derpå til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling hvor vedtægterne søges vedtaget.

Lige nu imødekommes DjurslandS.net's akutte gæld til Cybercity, ved at RosenholmS.net overfører 90.000 kr. til DjurslandS.net's konto, som et forskud på de kommende abonnementsbetalinger pr. 31/12-04.

Alle egnsnet erkender sig villige til aktivt at deltage i en omgående rekonstruktion af organisationen gennem 1. kvartal 2005.
Afventende denne udvikling opretholdt RøndeS.net og RosenholmS.net dog deres opsigelser pr. 31-3-2005, men tilkendegav samtidig deres villighed til at deltage i økonomiske forpligtigelser indtil denne dato.
På denne baggrund fandt formanden for DjurslandS.net basis for en fortsat drift af DjurslandS.net, mens styregruppen udfører sit arbejde.

Den midlertidig styregruppe forpligtede sig endvidere til at overholde de indgåede lærerkontrakter.

Der skal ske forbedringer og besparelser i DjurslandS.net's Koordinationscenter, men DjurslandS.net's andel i lønforpligtigelserne pr. 31/12-04 skal sikres af abonnementsmidlerne fra egnsnettene.

Rapporteret fra notater af Bjarke Nielsen.

Se også: http://hos.nr-djurs.net/bjarke/djurslands.net/strategi2005

- Skrevet af Mor

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

´╗┐Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet