Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
´╗┐DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ăldre sider...

Sidste Nyt

Indkaldelse til generalforsamlinger i DjurslandS.net's lokalafdelinger
310105

DjurslandS.net's medlemmer og abonnenter indkaldes hermed til lokal generalforsamling i den lokalafdeling som dækker det geografiske område som man bor i.

Hvis ikke der oplyses andet på de lokale blå sider skal man regne med at der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 28/2 2005 i alle de lokalafdelinger af DjurslandS.net som er organiseret som foreninger. Det vil sige:
EbeltoftS.net
GrenaaS.net
MidtdjurslandS.net
Noerre-DjurS.net
RosenholmS.net
RoendeS.net
RougsoeS.net
SoenderhaldS.net

E9S.net er ikke organiseret som foreningen, men som projektgruppe direkte under DjurslandS.net, og skal derfor ikke afholde egen generalforsamling.

Se hvor den relevante lokale generalforsamling foregår på det respektive nets blå side.

På alle generalforsamlinger vil der i år blive fremlagt forslag til ændring af vedtægterne, som et led i den igangværende omstrukturering af DjurslandS.net til "Frie samvirkende egnsnet på Djursland".
Mød op og deltag i den videre udvikling af DjurslandS.net.

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

´╗┐Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet