Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
´╗┐DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ăldre sider...

Sidste Nyt

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling i DjurslandS.net
200105

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net.

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 17/2-05 kl. 19-22 i Nørre Djurs Hallen, Idrætsvej 2 i Glesborg.


BAGGRUND

Vi har gennem længere tid haft en række indbyrdes uoverensstemmelser i DjurslandS.net og dets egnsnet, som d. 25/11-04 førte til at to egnsnet-bestyrelser bekendtgjorde deres udmeldelse pr. 31/3-05. Med de tilbageværende 7 egnsnets udsigt til tab af omkring halvdelen af abonnenterne og dermed risiko for økonomisk kollaps og med deres udsigt til - uden økonomisk evne - at stå med ansvaret for forholdet til kreditorer og kontraktpartnere, valgte deres bestyrelser også at bekendtgøre deres udmelding af DjurslandS.net pr. 31/3-05. Dette bragte alle egnsnetbestyrelser på samme ansvarsniveau.
Der har efterfølgende været en livlig mødeaktivitet som undervejs førte til dannelse af en styregruppe bestående af formanden (eller en stedfortræder) fra hvert egnsnet og fra DjurslandS.net. Styregruppen har nu fundet frem til fællesnævnere som kan danne rammen for den videre udvikling af DjurslandS.net. DjurslandS.net indkalder derfor til en ekstraordinær generalforsamling, med det formål at fremlægge forslag til nye vedtægter.
Forslaget til nye vedtægter vil kunne ses under flg. dagsorden fra torsdag d. 10/2-05:


DAGSORDEN

1. Valg af referent.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning om situationen.
4. Debat om foreningens situation og det kommende arbejde.

Pause.

5. Fremlæggelse og behandling af forslag til nye vedtægter.

Pause.

6. Afstemning.

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

´╗┐Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet