Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

ldre sider...

Sidste Nyt

Ordinært repræsentantsskabsmøde 2006
180306

Torsdag d. 30. marts 2006 kl. 19.00 afholder DjurslandS.net sit ordinære repræsentantsskabsmøde i Nørre Djurs Hallen, Idrætsvej 2 i Glesborg.

De forventede deltagere i repræsentantskabsmødet er alle bestyrelsesmedlemmer i de egnsnet der er medlemmer af DjurslandS.net.

Der er fra DjurslandS.net's Forretningsudvalg rettidigt udsendt følgende forslag til repræsentantskabets medlemmer om ændringer i vedtægternes 4 om "Medlemmer":

"Indledningsvis fastslår formålsparagraffen, at foreningen kun gælder for Djursland. Det er derfor ikke nødvendigt at præcisere det i 4.

4 d. ændres som følger:

d. DjurslandS.net kan optage ordinære og associerede medlemmer.
Ordinære medlemmer har plads i hovedbestyrelsen og tillægges stemmer jf. 5.
Associerede medlemmers status fastsættes efter forhandling mellem det enkelte net og hovedbestyrelsen.

e. Udmeldelse af DjurslandS.net kan kun ske med udgangen af et kalenderår og skal ske med mindst tre måneders varsel."

- Skrevet af Mor

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet