Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

ldre sider...

Sidste Nyt

Service meddelelse
120406

Service-meddelelse om DjurslandS.net's Networking Djursland samarbejde med Computer-Bøvl-miljøet på Djursland.

Denne Service-meddelelse rummer information om flg. punkter:

1) Få egen hjemmeside på DjurslandS.net-portalen eller et link derfra.

2) Bliv din egns skribent på DjurslandS.net-portalen og få dit netabonnement sponsoreret af Bøvl.

3) Lokal IT-begynderundervisning starter 7 steder på Djursland i ugen efter Påske.

4) Netbygger-kurser for begyndere og viderekomne starter i ugen efter Påske.

5) Få jeres virksomhed præsenteret på de kommende Erhvervssider på DjurslandS.net.

6) Indsamling af brugt IT-grej til gavn for ældre og for Computer-Bøvl-værksteder ud over Djursland.

7) International sommerlejr på Friland omkring trådløs landskabsnet.

8) Djurs-nettene sparer Djursland for over 20 millioner i 2006 og mere i hvert af de kommende år.

Punkterne 1 - 7 arrangeres af Computer-Bøvl-miljøet på Djursland og Bredbåndforeningen DjurslandS.net som led i det EU-støttede "Networking Djursland" samrbejde.


1) Få egen hjemmeside på DjurslandS.net-portalen eller et link derfra.
Foruden Internet-adgang har det altid været planen med DjurslandS.net at borgere, klubber, institutioner m.fl. på Djursland ikke alene skulle kunne få deres egen e-mail adresse, men også deres egen hjemmeside på DjurslandS.net. I Påsken etableres DjurslandS.net nye serverrum på kvisten af siloen ved Grenaa Tekniske Skole. Skolen stiller beredvilligt plads tilrådighed og vi kan nu udbygge vores serverkapacitet så der kan blive plads til alle mulige hjemmesider fra Djursland.
Er du interesseret i at få egen hjemmeside på DjurslandS.net-portalen eller få et link derfra til en eksisterende side, så oplys dine kontaktinformationer og skriv om dine ønsker, og send det til hjemmesider@djurslands.net og du vil høre nærmere.
RETUR TIL OVERSIGT

2) Bliv din egns skribent på DjurslandS.net-portalen og få dit netabonnement sponsoreret af Bøvl.
Det har også altid været en af de væsentlige hensigter med DjurslandS.net-portalen at den skulle tjene som fælles elektronisk nyhedsmedie med daglige landsby-, egns- og regionale nyheder fra og til Djurslands befolkning. Da det endnu ikke er gået sådan, vil Computer-Bøvl-miljøet, som i sin tid udviklede visionen og tog initiativet til DjurslandS.net og dets egnsnet, nu søge nye veje i bestræbelserne på at fremme en større almen nyhedsstrøm på DjurslandS.net-portalen.
Computer-Bøvl-miljøet vil nu sponsorere netabonnement for n fra hver af Djurslands egne, der er velorienteret i sit lokalsamfund og har lyst til at skrive på portalen om de ting der er sket og de ting der skal ske, og som også kan illustrere sine artikler.
Er du interesseret så oplys dine kontaktinformationer og skriv om hvorledes du kunne tænke dig at bidrage med nyhedsartikler, og send det til nyhedsartikler@djurslands.net og du vil høre nærmere.
RETUR TIL OVERSIGT

3) Lokal IT-begynderundervisning starter 7 steder på Djursland i ugen efter Påske.
LR IT LOKALT - ”Lær at ku’ selv” på t ugentligt møde foråret igennem.
Som et led i Networking-Djursland samarbejdet arrangerer Computer-Bøvl-miljøet og Grenaa Tekniske Skole:

COMPUTER-KURSER FOR BEGYNDERE OG LET øVEDE
Lær at håndtere en PC og bruge IT
Allingåbro mandage kl. 14.30-17.30 start d. 24/4
Glesborg tirsdage kl. 14.30-17.30 start d. 18/4
Grenå onsdage kl. 19.00-22.00 start d. 19/4
Kolind torsdage kl. 14.30-17.30 start d. 20/4
Feldballe fredage kl. 14.30-17.30 start d. 21/4
Mørke onsdage kl. 14.30-17.30 start d. 19/4
Tirstrup fredage kl. 14.30-17.30 start d. 21/4
For hver påbegyndt time betaler man 10 kr.
Interesserede skal tilmelde sig forud på telefon 60250001.
RETUR TIL OVERSIGT

4) Netbygger-kurser for begyndere og viderekomne starter i ugen efter Påske.
Som et led i Networking-Djursland samarbejdet arrangerer Computer-Bøvl-miljøet og Grenaa Tekniske Skole også:

NETBYGGER-KURSUS FOR BEGYNDERE OG LET øVEDE
Vær med til at bygge landskabsnet på Djursland (gratis)
Grenå tirsdage kl. 19.00-22.00 start d. 18/4
  
NETBYGGER-KURSUS FOR VIDEREKOMNE
Lær at videregive viden fra bygning af DjurslandS.net (gratis)
Grenå torsdage kl. 19.00-22.00 start d. 20/4

Interesserede i netbygger-kurserne skal tilmelde sig forud på telefon 60250001.
RETUR TIL OVERSIGT

5) Få jeres virksomhed præsenteret på de kommende Erhvervssider på DjurslandS.net.
Under tilblivelsen af DjurslandS.net og dets egnsnet blev der aldrig tid og kræfter til at udvikle sider for Djurslands virksomheder på DjurslandS.net-portalen. Det var ellers en del af visionen for udvikling af IT-samfundet på Djursland. Som et delprojekt i Networking Djursland vil Computer-Bøvl-miljøet derfor nu søge at råde bod på det forsømte. Er du interesseret i at præge en erhvervs-platform i den fælles portal, eller i at få præsenteret jeres virksomhed, så oplys dine kontaktinformationer og skriv om hvorledes du kunne tænke dig at bidrage til erhvervs-platform, og send det til virksomheder@djurslands.net og du vil høre nærmere.
RETUR TIL OVERSIGT

6) Indsamling af brugt IT-grej til gavn for ældre og for Computer-Bøvl-værksteder ud over Djursland.
Vi lever med en rivende IT-udvikling. Anskaffer nyt grej og stiller det gamle tilside eller smider det væk. Hvis vi lader det brugte grej indsamle, kan det med en kærlig hånd bringes i anvendelse af ældre på plejehjem eller i eget hjem. Vi vil også kunne lade det renoverede brugte grej gøre gavn i de lokale Bøvl-værksteder som nu er på vej for at give folk et sted i deres nærområde at henvende sig, når de har brug for at komme fri af computer-bøvl.
I Computer-Bøvl-miljøet ved vi hvad vi har med at gøre. Inden vi tog initiativet til DjurslandS.net og dets egnsnet indsamlede vi hundredvis af brugte computere og tilbehør og sørgede for etableringen af 5 Bøvl-værksteder på landet i Kazakstan og 10 i Litauen. Er du interesseret i at hjælpe med indsamlingen af brugt grej eller i at bidrage til indsamlingen, så oplys dine kontaktinformationer og skriv om hvorledes du kunne tænke dig at bidrage til grej-indsamlingen, og send det til grejindsamling@djurslands.net og du vil høre nærmere.
RETUR TIL OVERSIGT

7) International sommerlejr på Friland omkring trådløs landskabsnet.
I september 2004 afholdt DjurslandS.net et internationalt konvent om frie trådløse landskabsnet. Mere end 200 interesserede fra 32 lande kloden rundt rejste til Djursland og deltog dengang. I kølvandet blev DIIRWB - Djursland International Institute of Rural Wireless Broadband - stiftet gennem Networking Djursland samarbejdet mellem Computer-Bøvl-miljøet på Djursland og Grenaa Tekniske Skole. DIIRWB kalder nu til sommerlejr på Friland fra lørdag d. 1. til lørdag d. 8. juli 2006. Sommerlejren vil rumme et praktisk kursus i bygning af trådløst landskabsnet og en række relaterede workshops. Læs mere om sommerlejren her: http://diirwb.net/summercamp
RETUR TIL OVERSIGT

8) Djurs-nettene sparer Djursland for over 20 millioner i 2006 og mere i hvert af de kommende år.
Der er meget at spare for den enkelte, især efter første år hvor der jo betales indskud. I alt sparer Djursland mere end 20 millioner i 2006, og endnu mere hvert af de kommende år. De nævnte priser er hentet pr. 2/4-2006 på de respektive udbyderes hjemmesider. Flg. er en beregning af besparelser ved højhastigheds-internetforbindelse med ubegrænset forbrug igennem de trådløse egnsnet på Djursland:

udbyder hastighed opret. md. 1. år 2. år spar år1 spar år2
Djursnettet 3 - 5 Mbit/s 2000 100 3200 1200 0 0
Cybercity 4096/256 Kbit/s 495 429 5643 5148 2443 3948
tele2 2048/128 Kbit/s 0 399 4788 4788 1588 3588
Stofanet 4096/512 Kbit/s 0 499 5988 5988 2788 4788
TDC 4096/512 Kbit/s 595 574 7483 6888 4283 5688
DanskKabelTV 4096/512 Kbit/s 695 499 6683 5988 3483 4788
Gennemsnits besparelse 2917 4560
Abonnenter i 2006 1000 nye 4000 nu
Ventet besparelse 2006, alle abon. på Djursland 2.917.000 18.240.000
Besparelse i alt 2006, sponsering af Djurslands IT-samfund! 21.157.000
RETUR TIL OVERSIGT

 
Med Venlig hilsen
Bjarke Nielsen
Mobil: 6025 0001
Formand@Boevl.dk
Stifter@DjurslandS.net
Formand@GrenaaS.net
Innovator@DjurslandS.net
Teaching@DIIRWB.net

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet