Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
´╗┐DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ăldre sider...

Sidste Nyt

Invitation til samarbejde - Opfølgende møde
020107

Kære aktive og bestyrelsesmedlemmer i Egnsnettene på Djursland

Allerførst: Godt Nytår, håber alle kom godt ind i 2007.

Som aftalt på vores første møde den 16. november holder vi møde i
Fannerup Forsamlingshus den 11. januar kl. 19.

Vi har foreløbig identificeret følgende grupper, der kunne ønske at
finde sammen på tværs af nettene:

- Teknik/netmestre
- Kasserere
- Medie/gruppe
- Dokumentationsgruppe
- Servergruppe
- Indkøb
- En gruppe der arbejder med at binde netværkene sammen trådløst i en
backbone/redundans

Samtidig besluttede vi, at vi ved mødet den 11. januar ville stille
bordene op i huset, så grupperne kunne finde sammen og diskutere hver
for sig - og at vi ville samles om en fælles diskussion sidst på aftenen
(hvor vi stiler efter at være færdig kl. 22).

I mellemtiden har Rune og Tina etableret fora på djurslands.net/forum, hvor
forhåbentlig mange har været forbi for at se og måske give et besyv med.

Af hensyn til planlægningen og bordopstillingen vil vi meget gerne høre
fra jer, hvor mange I regner med kommer fra hvert enkelt net. Vi krydser
selvfølgelig fingre for, at vi bliver lige i omegnen af 100 personer, så
vi kan få gang i samarbejdet og få opbygget gode relationer mellem nettene.
Derfor denne opfordring til at få formidlet invitationen til så mange aktive som muligt.

m v h
Vibeke, Tina og Jette
Egnsnet 9

- Skrevet af Mor

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

´╗┐Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet