Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
´╗┐DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ăldre sider...

Sidste Nyt

Computer-Bøvl aftner flytter til VUC i Ebeltoft, Grena og Hornslet
141108

Computer-Bøvl-miljøet er gået i samarbejde med VUC Djursland om afholdelse af Computer-Bøvl aftner, og sammen tilbyder vi nu hjælp til selvhjælp ved bøvlaftner på VUC Djursland skolerne, til skolernes kursister og alle borgere med computer-bøvl.

Computer-Bøvl aftnerne på VUC vil fortsat være hjælp til selvhjælp. Det vil være gratis at deltage og der er adgang for alle

På tirsdage hen over vinteren fra d. 18/11 til d. 7/4 afholdes gratis Computer-Bøvl aftener for alle - på VUC Djursland skolerne:
1. tirsdag hver måned foregår det på VUC i Ebeltoft.
2. tirsdag hver måned foregår det på VUC i Grenaa.
3. tirsdag hver måned foregår det på VUC i Hornslet.
Man møder kl. 19.00 og kan fortsætte indtil kl. 22.30.

For at få anvist en konkret vej ud af bøvlet skal man medbringe det computer-grej, som volder problemer. Man bør også medbringe relevante manualer og CDĺer - eller lignende - med software og drivere.

Forløbet begynder på følgende datoer og steder:
Den 18. november på VUC Djursland i Hornslet.
Den 2. december på VUC Djursland i Ebeltoft.
Den 9. december på VUC Djursland i Grenå.

Møderne afholdes som sagt i samarbejde med Computer-Bøvl-miljøet på Djursland, som sørger for kompetent vejledning fra meget erfarne computer-bøvlere.

Fra VUC Djursland's side er aftnerne tænkt som et praktisk supplement til skolernes normale undervisning i IT, for at få fjernet barrierer ved computer-bøvl på hjemmefronten, men arrangementerne er åbne for alle. Fokus vil være på den enkeltes konkrete IT-problemer.

Arrangementerne er som sagt gratis, men da VUC lægger hus til skal der ske tilmelding til VUC Djursland på tlf. 87 58 33 00.
Dog vil man ikke blive afvist, hvis man bare møder op.

Fortsat Bøvl i Glesborg
I øvrigt vil der fortsat blive afholdt Computer-Bøvl aftner den 4. tirsdag i hver måned fra kl. 19 til ca. 22 i Radio Amatørernes Klubhus i svinget på Idrætsvej i Glesborg, der hvor Computer-Bøvl-miljøet afholdt sin første bøvlaften i sommeren 1993. Her vil man fortsat skulle bidrage med et timekontigent på 20 kr. til arrangementet.

Bjarke Nielsen
Formand@Boevl.dk

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

´╗┐Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet