Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
´╗┐DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ăldre sider...

Sidste Nyt

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i DjurslandS.net
030504

Medlemmer og abonnenter i Bredbåndsforeningen DjurslandS.net - og dens lokalforeninger - inviteres hermed til den 3. ordinære generalforsamling mandag d. 31/5-04 kl. 19-22. Den foregår igen i år i Nørre Djurs Hallen, Idrætsvej 2, 8585 Glesborg.

DAGSORDEN:

1. Valg af referent.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning om foreningens arbejde.
4. Kassererens beretning og godkendelse af årsregnskabet.
5. Debat om foreningens situation og det kommende arbejde.
6. Pause.
7. Fremlæggelse og behandling af forslag til generalforsamlingen.
a) Forslag 1).
b) Forslag 2).
c) Afstemning om de fremlagte forslag på tur.
8. Opstilling af kandidater til bestyrelsen, i det omfang egnsnettene ikke allerede har valgt repræsentanter (se vedtægterne), - efterfulgt af evt. valg.
9. Valg af revisor.
10. Eventuel dannelse af arbejdsgrupper, ifølge evt. beslutninger under punkt 7.
11. Eventuelt.
12. Dirigentens konklusion og opridsning af arbejdet i den nærmeste fremtid.
13. Afslutning.

Den mere eller mindre nye regionalbestyrelse afholder sit første og konstituerende møde torsdag d. 17/6-04 kl. 19-22.

/Bjarke - Formand@DjurslandS.net

- Skrevet af Mor

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

´╗┐Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet