Nettet
Tidligere Overskrifter

Netnyt
´╗┐DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ăldre sider...

Sidste Nyt

Forslag til den regionale generalforsamling
240504

Regionalbestyrelsen har rettidigt modtaget følgende to forslag til generalforsamlingen i DjurslandS.net, der afholdes i Nørre Djurs Hallen mandag d. 31/5-04 kl. 19-22:

Forslag 1)
Til sikring af den fælles drift af DjurslandS.net mange år frem har regionalformand og daglig leder af DjurslandS.net Bjarke Nielsen stillet flg. forslag på vegne af den regionale administration:
"Da det udelukkende er egnsnettene i DjurslandS.net der har abonnenter og dermed abonnementsindtægter, og da den regionale administration i DjurslandS.net, på alle egnsnets vegne, har forpligtet sig kontraktligt overfor en række regionale samarbejdspartnere om Internet drift (med ┼rhus Amt i 15 år, med Global Connect i 5 år og med Powerline i 3 år, - hvoraf 1 år nu er gået), pålægger generalforsamlingen regionalbestyrelsen at udarbejde og forhandle tilsvarende kontrakter - med tilsvarende løbetider - mellem regionalbestyrelsen og hver af egnsbestyrelserne, således at disse fælles forpligtigelser ikke kan blive underlagt skiftende flertal og stemninger i egnsnettenes generalforsamlinger og bestyrelser.
Generalforsamlingen må gennem disse interne kontrakter sikre at den regionale administration ikke kan komme til at stå alene med de fælles forpligtigelser. Gennem de interne kontrakter skal den regionale administration sikres evnen til at kunne betale samarbejdspartnerne i hele deres kontraktperiode, for de tjenester de leverer og som den regionale organisation blot administrerer på vegne af egnsnettene, som et hele."

Forslag 2)
Da regionalbestyrelsens vedtægtsudvalg ikke har kunnet nå at udarbejde tilstrækkeligt færdigudviklede forslag til koordinerede opdateringer af egnsforeningernes og regionalforeningens vedtægter stiller vedtægtsudvalget i stedet følgende forslag:
"Generalforsamlingen pålægger regionalbestyrelsen straks (efter generalforsamlingen) at danne en vedtægtskommission der pr. 1/9 2004 skal have udarbejdet et forslag til ensartede lokalforeningsvedtægter og dertil afstemte regionalforeningsvedtægter. Dette forslag skal pr. 1/9 sendes til høring i lokalforeningerne, med krav om at alle interesseparter har forhandlet sig til enighed med hinanden gennem vedtægtskommissionen senest pr. 1/1-05, - således at vi kan indsende afstemte forslag til alle de lokale generalforsamlinger i slutningen af januar 2005, og til den regionale generalforsamling i slutningen af april 2005."

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Info

Yderligere Info

´╗┐Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet