Nettet
Tidligere Indhold
DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ældre sider...
Bredbåndsforeningen DjurslandS.net - en sammenslutning af bredbåndsforeningerne i Djurslands 8 bokommuner

EbeltoftS.net, GrenaaS.net, MidtdjurslandS.net, Nørre-DjurS.net,
RosenholmS.net, RougsøS.net, RøndeS.net og SønderhaldS.net

Bredbåndsforeningen DjurslandS.net, med dens afdelinger i alle egne af Djursland, er en almennyttig frivillig og solidarisk organisering af brugerne - over alt på Djursland - i det spirende Informations- og Kommunikations Teknologiske (IKT) samfund.

Med IKT er det som med transport, mad og indretning. Det er nemmere at betale sig fra det i de større byer end det er i landdistrikterne, med de større afstande og færre brugere. På landet er det vanskeligt for virksomheder at leve af at tilbyde tjenester der lader sig betale. Så ligesom vi som borgere på landet er økonomisk nødt til - så vidt det er os muligt - at indrette os uafhængig af offentlige transportmidler og taxa-kørsel, ved at råde over eget køretøj, og vi også selv fremstiller - eller i det mindste tilberede - vores egen mad, og tilmed selv står for indretning af egen bolig - hvad angår de ting vi kan selv, ja så er vi der lever i landdistrikterne langt hen ad vejen også nødt til selv at organisere at have andel i IKT-samfundet.

Dette er et gennemprøvet faktum. Bredbåndforeningen DjurslandS.net har nemlig gennem de sidste 2 år forhandlet med mere end 30 teleoperatører om at skaffe lynhurtigt Internet til fast lav pris overalt på Djursland, men når televirksomhederne har undersøgt mulighederne har ingen kunnet se en forretning i at tilvejebringe sådanne vilkår som de alle sammen er i færd med at tilbyde borgerne i de større byer.

Da et samvirke mellem individer der tager vare på deres egne forhold kan skabe strukturer, som rummer muligheder der er langt mere end summen af deres virke hver for sig, organiserer DjurslandS.net nu borgerne i landsbynet overalt på Djursland og forbinder dem (os) i en IT-infrastruktur for hele regionen. Gennem organisering af frivilliges indsats etablerer vi landsbynet forbundet til egnsnet, der igen forbindes til et regionsnet, hvor alle kan få lynhurtigt Internet til fast lav pris.

Gennem samme organisering tilvejebringer vi en alsidig, decentral, men sammenhængende frivillig nyhedsformidling for hele Djursland.

Og til at sikre at borgernes IT-grej virker, sørger organiseringen også for at frivillige IT-kyndige hjælper borgere lokalt, når de løber ind i bøvl med netværket eller deres eget computergrej.

Fra linkede strategiplan kan man få et indtryk af den strategi for den nærmeste fremtid som bredbåndsforeningerne i de 8 djurslandskommuner er blevet enige om at virkeliggøre gennem et regionalt samvirke af deres lokale arbejdsgrupper for net, web og bøvl.

Man er velkommen til at kontakte regions- eller egns-foreningerne om yderligere information. Kig ind på de enkelte egnsnet sider, eller gå til djurslands.net/nettet/kontakt for et samlet overblik over kontaktpersoner


www.DjurslandS.net * v/Bjarke Nielsen * DjurslandS.net's Koordinationscenter

Nørre Djurs Hallen * Idrætsvej 2 * 8585 Glesborg * 87792360 * Formand@DjurslandS.net

Info
Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet