DjurslandS.net

Egnsnettene på Djursland

Idrætsvej 2 • 8585 Glesborg • Tlf.: 87 79 70 02 • Fax.: 87 79 70 03

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.

240110

Computer-Bøvl-miljøet, som tog form i det gamle Nørre Djurs område tilbage i 1993, tog i januar 2000 initiativ til udvikling af et fuldt fladedækkende trådløst bredbåndsnet over alt på Djursland, for at skaffe alle på Djursland adgang til lynhurtigt Internet til fast lav pris. Baggrunden var at ingen af de kommercielle Internet-udbydere, trods forhandlinger herom med dem alle, havde kunnet sørge for bredbåndsadgang i Djurslands landdistrikter.

Dette bredbåndsinitiativ med hovedfokus på befolkningen i Djurslands landdistrikter tog organisatorisk form i juni 2001, og det fik under navnet "Bredbåndsforeningen DjurslandS.net" frivillige repræsentanter fra alle Djurslands daværende 8 kommuner, i september samme år.

Computer-Bøvl-miljøet hjalp med oprettelse af en lokalafdeling, og siden lokalforening, i hver af de 8 kommuner, og i løbet af 2003 fik brugere alle steder på Djursland meget billig trådløs bredbåndsadgang til Internettet gennem djursnettet.

I 2005 blev de lokale afdelinger af djursnettet til selvstændige egnsnet, økonomisk og organisatorisk set, mens de fortsat arbejdede mere eller mindre sammen om de tekniske løsninger.

På Djursland bor ca. 82.000 borgere. Her i 2010 har 1/3 af Djurslands husstande, institutioner og virksomheder bredbåndsadgang til Internettet gennem et af djursnettene. Gennem årene har dette typisk været til 1/3 af markedsprisen i byerne, for samme båndbredde. Sammelagt har brugerne indtil nu derfor sparet mere end 100 millioner kroner gennem dette folkelige initiativ, når man sammenligner med hvad samme service ville have kostet hvis det havde været muligt at få den gennem de kommercielle selskaber til markedsprisen, sådan som den gennem årene har været i byerne. Desuden har den billige Internet-adgang været årsag til at langt flere langt tidligere har erhvervet IT-kompetancer, med afsmittende følgevirkninger for livet i lokalsamfundene.

På skemaet kan man aflæse djursnettenes delinger og sammenlægninger over tid, og ved klik på de enkelte egnsnets navne, under 2010, kan man finde vej til de forskellige lokale nets aktuelle hjemmesider.

Udover etablering og drift af de trådløse bredbåndsnet kom DjurslandS.net også til at betyde drift af Djurslandsportalen, med alsidig nyhedsformidling, og af Computer-Bøvl-miljøet - med dets mange IT-projekter, undervisning og hjælp til selvhjælp omkring IT, for alle borgere. Link til disse findes under Web og Boevl.

Djursnettets opdeling i selvstændige egnsnet

 

2000 >

2005 >

2010 >

 

DjurslandS.net

Net

Web

Bøvl

EbeltoftS.net

EbeltoftS.net

 

GrenaaS.net

GrenaaS.net

 

MidtdjurslandS.net

MidtdjurslandS.net

 

Noerre-DjurS.net

Primanet

 

RougsoeS.net

 

RosenholmS.net

Rosenholms Net

 

Mørke-Ådalens net

 

SoenderhaldS.net

Vestdjursnet

 

RoendeS.net

Egnsnettet

 

Egnsnet 9

 

FladstrupS.net

 

PederstrupS.net

 

FrilandS.net

FrilandS.net

 

Efterhånden som egnsnettene kom til at stå på egne ben mente et flertal i et flertal af bestyrelserne at der ikke længere var brug for en paraplyforening til samarbejdet. Derfor blev Bredbåndsforeningen DjurslandS.net nedlagt i januar 2009.

Et af mange resultater af Computer-Bøvl-miljøet's alsidige virke gennem DjurslandS.net er blevet dannelsen af Servergruppen, som varetager teknikken bag Djurslandsportalen.dk og dennes tjenester, så som den alsidige nyhedsformidling fra og til lokalsamfundene på Djursland og den gratis e-mail tjeneste for alle.

Et andet resultat blev "Networking Djursland"-projektet, med dets 16 lokale del-projekter, i et internationalt samarbejde med andre landdistrikter omkring østersøen og omkring Nordsøen. Herigennem fik Computer-Bøvl-miljøet et samarbejde i gang med mangfoldige ledende institutioner på Djursland, om udvikling frem mod et godt IT-samfund på Djursland for alle, - til trods for områdets status som udkantsområde.

Et resultat af et af disse mange projekter blev "Institut for Trådløst Bredbånd", som gennem et tæt samarbejde især med GrenaaS.net er dybt involveret i den praktiske etablering og drift af trådløse landskabsnet. Gennem denne praktiske erfaring har bredbånds-instituttet erhvervet den nødvendige ekspertise i at skabe folkelige trådløse landskabsnet, og viderelærer denne både på Djursland, i Danmark, i EU og i Verden. Den udadrettede formidling sker gennem instituttets internationale navn "Djursland International Institute of Rural Wireless Broadband" - eller DIIRWB. To gange har instituttet været inviteret af FN, og har på "InfoPoverty World Conference" i 2007 og 2008 i FN-bygningen i New York fremlagt sin meget inspirerende viden om hvorledes landdistrikter og fattigdomsområder, ved egen kræft, kan få tilstrækkelig billig del i det globale informations-samfund efter DjurslandS.net-modellen. Viden gøres internationalt tilgængelig gennem http://landscapenet.org og der samarbejdes med folkelige organisationer som partnere over hele verden gennem "World Summit of Free Information Infrastructures" (WSFII).

Lokalt føres visionerne bag Computer-Bøvl-miljøet, DjurslandS.net og Networking Djursland videre gennem "Djurslands Oplysningsforbund's" undervisning for begyndere og viderekommende med hovedfokus på udbredelse af IT-færdigheder, og gennem foreningen Djurs-domænerne, som bevarer små 200 egnsnavne på Djursland til folkelig brug, dels for at alle borgere gratis kan få e-mail adresser baseret på de lokale stednavne, og dels for at sikre at ildsjæle i byer og landsbyer på Djursland kan oprette og drive deres egne by- og landsbyportaler, i tilknytning til Djurslandsportalen.dk. Sidstnævnte formidles gennem Djurslands Oplysningsforbunds særlige kurser til formålet, dels i etablering og drift af egen by- eller landsbyportal og dels i alsidig lokal nyhedsformidling m.v. gennem disse.

- Skrevet af Bjarke - %62%6A%61%72%6B%65%40%64%6A%75%72%73%6C%61%6E%64%73%2E%6E%65%74

www.DjurslandS.net • Kontakt@DjurslandS.net

DjurslandS.net/Nettet