Nettet
Tidligere Indhold
DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ældre sider...
Visionen

Formålet for DjurslandS.net i 10 punkter

Baggrunden for ønsket om at skaffe adgang til lynhurtigt Internet til fast lav pris overalt på Djursland kan udtrykkes i flg. 10 punkter:

1) Fastholde og udbygge borgernes livskvalitet.

2) Fastholde de fastboende og tiltrække yderligere bosætning.

3) Fastholde og udbygge virksomhedernes konkurrenceevne.

4) Fastholde eksisterende virksomheder og tiltrække nye udefra.

5) Skabe grundlag for at borgerne kan etablere nye virksomheder selv, - f.eks. baseret på fjern-arbejdspladser.

6) Undgå ung udvandring ved at skabe konkurrencedygtige vilkår og mulige leveveje.

7) Fastholde de nuværende turister og tiltrække nye.

8) Skabe et godt sted at leve også for pensionister og vanskeligt stillede personer.

9) Forebygge et langsigtet forfald, - en "afvandret" fattigdoms-zone bestående hovedsagligt af pensionister og sociale klienter.

10) Varetage vores andel i at overdrage de kommende generationer et Danmark der er helt i front som IT-samfund.

Info
Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto
Nettet