Overskrifter

Netnyt
DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209 - Læs mere her

Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet
270809 - Læs mere her

Lær IT lokalt i foråret
030309 - Læs mere her

Lær IT Lokalt i vinter
201208 - Læs mere her

Ældre sider...

Netstatus
Sidste Nyt


DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.
240110

Computer-Bøvl-miljøet, som tog form i det gamle Nørre Djurs område tilbage i 1993, tog i januar 2000 initiativ til udvikling af et fuldt fladedækkende trådløst bredbåndsnet over alt på Djursland, for at skaffe alle på Djursland adgang til lynhurtigt Internet til fast lav pris. Baggrunden var at ingen af de kommercielle Internet-udbydere, trods forhandlinger herom med dem alle, havde kunnet sørge for bredbåndsadgang i Djurslands landdistrikter.

Dette bredbåndsinitiativ med hovedfokus på befolkningen i Djurslands landdistrikter tog organisatorisk form i juni 2001, og det fik under navnet "Bredbåndsforeningen DjurslandS.net" frivillige repræsentanter fra alle Djurslands daværende 8 kommuner, i september samme år.

Computer-Bøvl-miljøet hjalp med oprettelse af en lokalafdeling, og siden lokalforening, i hver af de 8 kommuner, og i løbet af 2003 fik brugere alle steder på Djursland meget billig trådløs bredbåndsadgang til Internettet gennem djursnettet.

I 2005 blev de lokale afdelinger af djursnettet til selvstændige egnsnet, økonomisk og organisatorisk set, mens de fortsat arbejdede mere eller mindre sammen om de tekniske løsninger.

På Djursland bor ca. 82.000 borgere. Her i 2010 har 1/3 af Djurslands husstande, institutioner og virksomheder bredbåndsadgang til Internettet gennem et af djursnettene. Gennem årene har dette typisk været til 1/3 af markedsprisen i byerne, for samme båndbredde. Sammelagt har brugerne indtil nu derfor sparet mere end 100 millioner kroner gennem dette folkelige initiativ, når man sammenligner med hvad samme service ville have kostet hvis det havde været muligt at få den gennem de kommercielle selskaber til markedsprisen, sådan som den gennem årene har været i byerne. Desuden har den billige Internet-adgang været årsag til at langt flere langt tidligere har erhvervet IT-kompetancer, med afsmittende følgevirkninger for livet i lokalsamfundene.

På skemaet kan man aflæse djursnettenes delinger og sammenlægninger over tid, og ved klik på de enkelte egnsnets navne, under 2010, kan man finde vej til de forskellige lokale nets aktuelle hjemmesider.

Udover etablering og drift af de trådløse bredbåndsnet kom DjurslandS.net også til at betyde drift af Djurslandsportalen, med alsidig nyhedsformidling, og af Computer-Bøvl-miljøet - med dets mange IT-projekter, undervisning og hjælp til selvhjælp omkring IT, for alle borgere. Link til disse findes under Web og Boevl.

Djursnettets opdeling i selvstændige egnsnet

 

2000 >

2005 >

2010 >

 

DjurslandS.net

Net

Web

Bøvl

EbeltoftS.net

EbeltoftS.net

 

GrenaaS.net

GrenaaS.net

 

MidtdjurslandS.net

MidtdjurslandS.net

 

Noerre-DjurS.net

Primanet

 

RougsoeS.net

 

RosenholmS.net

Rosenholms Net

 

Mørke-Ådalens net

 

SoenderhaldS.net

Vestdjursnet

 

RoendeS.net

Egnsnettet

 

Egnsnet 9

 

FladstrupS.net

 

PederstrupS.net

 

FrilandS.net

FrilandS.net

 

Efterhånden som egnsnettene kom til at stå på egne ben mente et flertal i et flertal af bestyrelserne at der ikke længere var brug for en paraplyforening til samarbejdet. Derfor blev Bredbåndsforeningen DjurslandS.net nedlagt i januar 2009.

Et af mange resultater af Computer-Bøvl-miljøet's alsidige virke gennem DjurslandS.net er blevet dannelsen af Servergruppen, som varetager teknikken bag Djurslandsportalen.dk og dennes tjenester, så som den alsidige nyhedsformidling fra og til lokalsamfundene på Djursland og den gratis e-mail tjeneste for alle.

Et andet resultat blev "Networking Djursland"-projektet, med dets 16 lokale del-projekter, i et internationalt samarbejde med andre landdistrikter omkring Østersøen og omkring Nordsøen. Herigennem fik Computer-Bøvl-miljøet et samarbejde i gang med mangfoldige ledende institutioner på Djursland, om udvikling frem mod et godt IT-samfund på Djursland for alle, - til trods for områdets status som udkantsområde.

Et resultat af et af disse mange projekter blev "Institut for Trådløst Bredbånd", som gennem et tæt samarbejde især med GrenaaS.net er dybt involveret i den praktiske etablering og drift af trådløse landskabsnet. Gennem denne praktiske erfaring har bredbånds-instituttet erhvervet den nødvendige ekspertise i at skabe folkelige trådløse landskabsnet, og viderelærer denne både på Djursland, i Danmark, i EU og i Verden. Den udadrettede formidling sker gennem instituttets internationale navn "Djursland International Institute of Rural Wireless Broadband" - eller DIIRWB. To gange har instituttet været inviteret af FN, og har på "InfoPoverty World Conference" i 2007 og 2008 i FN-bygningen i New York fremlagt sin meget inspirerende viden om hvorledes landdistrikter og fattigdomsområder, ved egen kræft, kan få tilstrækkelig billig del i det globale informations-samfund efter DjurslandS.net-modellen. Viden gøres internationalt tilgængelig gennem http://landscapenet.org og der samarbejdes med folkelige organisationer som partnere over hele verden gennem "World Summit of Free Information Infrastructures" (WSFII).

Lokalt føres visionerne bag Computer-Bøvl-miljøet, DjurslandS.net og Networking Djursland videre gennem "Djurslands Oplysningsforbund's" undervisning for begyndere og viderekommende med hovedfokus på udbredelse af IT-færdigheder, og gennem foreningen Djurs-domænerne, som bevarer små 200 egnsnavne på Djursland til folkelig brug, dels for at alle borgere gratis kan få e-mail adresser baseret på de lokale stednavne, og dels for at sikre at ildsjæle i byer og landsbyer på Djursland kan oprette og drive deres egne by- og landsbyportaler, i tilknytning til Djurslandsportalen.dk. Sidstnævnte formidles gennem Djurslands Oplysningsforbunds særlige kurser til formålet, dels i etablering og drift af egen by- eller landsbyportal og dels i alsidig lokal nyhedsformidling m.v. gennem disse.

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version

Lær IT Lokalt i vinteren 2010
031209

Den 7/9-09 stiftede folkene bag Computer-Bøvl-miljøet, GrenaaS.net og Institut for Trådløst Bredbånd, den folkeoplysende forening "Djurslands Oplysningsforbund", med det primære formål at undervise interesserede i brugen af computere, IT og Internet.

Djurslands Oplysningsforbund bliver den fremtidige formelle administative ramme omkring Computer-Bøvl-miljøet's mangeårige undervisning i brugen af Computer, IT og Internet og formidling af erfaringerne med etablering og drift af trådløse landskabsnet samt web-portaler. Denne nye ramme matcher tilfulde myndighedernes krav til voksenundervisning. Der ydes derfor offentlige tilskud til lærerlønningerne, og herved kan undervisningen blive så billig at alle kan deltage.

Vedtægterne for Djurslands Oplysningsforbund er, hvad undervisningsindhold angår, så bredtfavnende at der kan oprettes kurser i alle emner af interesse.

Nu hvor Djurslands Oplysningsforbund er formelt godkendt som tilskudsberettiget i både Norddjurs- og Syddjurs Kommuner, og undervisningsplaner for 2010 er indsendt til kommunerne, kan vi hermed offentliggøre følgende 12 kursustilbud for vinteren (januar, februar og marts) 2010:

- Skrevet af Bjarke

Printvenlig version


Info

10. December


11. December


12. December


12. Januar


13. December


14. December


15. December


16. December


17. December


18. December


19. December


1. December


20. December


21. December


22. December


23. December


27. November


28. November


29. November


2. December


30. November


31. December


3. December


4. December


5. December


6. December


7. December


8. December


9. December


Aktivnettets kalender

http://djurslands.net/aktiv/index.php?module=PostCalendar&func=view

Alt virker fint på NisseNettet


Bare noget


Bøvl-begynder


Bøvl for viderekomne


Bøvls redaktion

http://boevl.dk/redaktion/coranto.cgi

Computer-Bøvl aftner flytter til VUC i Ebeltoft, Grena og Hornslet

Computer-Bøvl-miljøet er gået i samarbejde med VUC Djursland om afholdelse af Computer-Bøvl aftner, og sammen tilbyder vi nu hjælp til selvhjælp ved bøvlaftner på VUC Djursland skolerne, til skolernes kursister og alle borgere med computer-bøvl.

Dækningskort for DjurslandS.net


De NisseKære NisseSmå


Der er ikke længere NisseMangel på NisseNetkabler


Det er da NisseAltså NisseBesynderligt


Det går NisseUfatteligt godt i NisseKøbing


Det går NisseUfatteligt godt med NisseNettet


DjurslandS.net forum

http://djurslands.net/forum

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til djursnettene m.m.

Computer-Bøvl-miljøet, som tog form i det gamle Nørre Djurs område tilbage i 1993, tog i januar 2000 initiativ til udvikling af et fuldt fladedækkende trådløst bredbåndsnet over alt på Djursland, for at skaffe alle på Djursland adgang til lynhurtigt Internet til fast lav pris. Baggrunden var at ingen af de kommercielle Internet-udbydere, trods forhandlinger herom med dem alle, havde kunnet sørge for bredbåndsadgang i Djurslands landdistrikter.

DjurslandS.net kontakt

http://djurslands.net/kontakt/

DjurslandS.net nyhedsredaktion

http://djurslands.net/logind.php

DjurslandS.Nets Kurser på Grenaa Tekniske Skole


Domsafsigelse

Der er nu faldet dom i sagen RosenholmS.net og SønderholmS.net mod DjurslandS.net

EbeltoftS.net forum

http://www.ebelnet.dk/forum/

Efterårets "Lær IT lokalt"-kurser for begyndere og let øvede

"Lær IT lokalt"-kurserne starter op rundt om på Djursland i uge 32, men kommer man til senere er det OK.

Kurserne er for begyndere og lidt øvede som gerne vil lære at håndtere en PC og bruge IT og Internet.

Ekstra! Ekstra!


En dejlig aften i NisseKøbing


En lang dag i NisseKøbing


Er der gået Nisser i nettet?


Er der nogen der ved hvornår...


SherryNissen

Er det NisseJul?


Fejl i NisseStrømmen


Forårskursus i bygning af DjurslandS.net


Forberedelser til NisseRåd


Forbindelsen "ud" af Djursland oppe igen.

Klokken 11.05 blev forbindelsen til internettet ud af Djursland genetableret.

Forbindelse til NisseInternettet igen!


Forslag til den regionale generalforsamling


Forslag til nye vedtægter for DjurslandS.net


Foruroligende NisseMorgen i NisseKøbing


Go' NisseMorgen...


GrenaaS.net forum

https://grenaas.net/forum/

højre-menuen


Hvad Nissen er nu det?!


Hva' NisseDælen..?


Indkaldelse til den årlige generalforsamling i DjurslandS.net


Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling i DjurslandS.net


Indkaldelse til generalforsamlinger i DjurslandS.net's lokalafdelinger


Indkaldelse til NisseRåd i aften


Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde

Der indkaldes til Repræsentantskabsmødet for DjurslandS.net.

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde


Ingen forbindelse til NisseInternettet


Invitation til NisseJulefest


Invitation til samarbejde - Opfølgende møde

Kære aktive og bestyrelsesmedlemmer i Egnsnettene på Djursland

Allerførst: Godt Nytår, håber alle kom godt ind i 2007.

Som aftalt på vores første møde den 16. november holder vi møde i
Fannerup Forsamlingshus den 11. januar kl. 19.

IT-Workshop - Seniorforløb - Grenaa Tekniske skole


Iværksætter - Grenaa Tekniske Skole


Juleaften


JuleManden finder NissenetMasten


Kan man så få en NisseForklaring?


Kan man så få en NisseForklaring!


Katastrofen i NisseKøbing


Konklusioner fra egnsnettenes samråd


Lær i efteråret at bruge IT eller deltag i at bygge trådløst landskabsnet

I uge 37 starter "Institut for Trådløst Bredbånd" både IT-kurser for begyndere og let øvede i Ebeltoft og i Kolind og netbygger-træning i Ebeltoft og i Grenaa, i samarbejde med lokale arrangører. Det sker med lærere der har mange års erfaring fra Computer-Bøvl-miljøet og DjurslandS.net og dets egnsnet.

Lær IT lokalt her i foråret forskellige steder på Djursland

Computer-Bøvl-miljøet's Institut for Trådløst Bredbånd fortsætter foråret igennem sine lokale kurser i IT og Internet for begyndere og lidt øvede.

Lær IT lokalt i foråret

I uge 14 starter Institut for Trådløst Bredbånd nye IT-kurser for begyndere og let øvede 4 forskellige steder på Djursland i samarbejde med lokale arrangører. Det sker med lærere der har mange års erfaring fra Computer-Bøvl-miljøet.

Rundt om på Djursland er flg. plakat sat op for at orienterer om mulighederne:

Lær IT Lokalt i vinter

Lige efter nytår starter VUC Djursland IT-kurser for begyndere og let øvede 4 forskellige steder på Djursland. Det sker med erfarende lærere fra Computer-Bøvl-miljøet.

Lær IT Lokalt i vinteren 2010

Den 7/9-09 stiftede folkene bag Computer-Bøvl-miljøet, GrenaaS.net og Institut for Trådløst Bredbånd, den folkeoplysende forening "Djurslands Oplysningsforbund", med det primære formål at undervise interesserede i brugen af computere, IT og Internet.

Linux - Grenaa Tekniske Skole


Logning af tele- og internettrafik

Justitsministeriet har i august 2006 offentliggjort nyt udkast til en bekendtgørelse om logning af teletrafik samt udkast til vejledning om bekendtgørelsen.

Lukket for NisseFildeling


Man er vel på NisseBryllupsrejse...


Manglende NisseJulestemning?


Meget NisseVigtig NissePerson


MidtdjurslandS.net forum

http://midtdjurslands.net/forum/

Net-begynder


Netbyggerkursus og lokale computerkurser

Hej i egnsnettene på Djursland :-)

Som et bidrag til "Networking Djursland" afholder DIIRWB (Djursland International Institute of Rural Wireless Broadband) og GTS (Grenaa Tekniske Skole) igen i denne sæson netbyggerkursus og lokale computer-kurser rundt om på Djursland for begyndere og lidt øvede. Det sker efter nedenstående plan.

Net for viderekomne


NisseAlliance


NisseArbejde i NissenetMasten


NisseArbejdere NisseSøges


NisseArtikelserie om Manglende NisseJulestemning aflyst!


NisseBallade i NissenetCenteret


NisseBaller fra NisseFar


Nissebarnebarnet


NisseBrev fra Norge


NisseBryllupsrejse


NisseDrama på NisseTorvet


NisseEftersøgning


NisseEkstra NisseEkstra!


NisseEkstra - NisseKollision i NissenetCenteret!


NisseEkstra NisseNyheder - Om NisseJulefesten på NisseTorvet


NisseEmail NisseSpam


NisseForlydender


NisseForræderi i NisseKøbing


NisseHemmeligheder?


NisseHu-hej for en NisseBryllupsrejse!


NisseIndianere i NissenetMasten?


Nisse Indsamling af NissenetKabler


NisseJøsses i NisseSkuret


NisseJuleaften i NisseKøbing


NisseJuleaftensdag i NisseKøbing


NisseJulekalender NissePræmien


NisseJuletræ hos WebNissen


NisseKøbing NisseJuleTidende


NisseKøbing NisseTidende - Ekstraudgave


NisseKøbing NisseTidende - Ekstra Udgave


NisseKøbing NisseTidende - NisseEkstra


NisseKøbing NisseTidende - NisseEkstra


NisseKøbing NisseTidende - NisseEkstra


NisseKøbing NisseTidende - NisseEkstra


NisseKøbing NisseTidende - Særudgave


NisseKøbing NisseTidende - Sidste NisseNyt


NisseKøbing Senderen


NisseKøbing Senderen Nedtaget


NisseKøbing Senderen ude af drift


NisseLopper


NisseMors NisseSlendrian


NisseMors NisseStress


NisseMysterier i NisseKøbing


NisseMystikken breder sig


NisseNet i nat?


Nissenet NisseMailserveren er NisseFuld


Nisse net NissePostserveren


NisseNet NisseServer


NisseNettet Nisser NisseGodt


NisseNettet virker i indre NisseKøbing


NisseObligatorisk NisseVandring med NetNissen


NissePalaver på NisseTorvet


NisseProsit


NissePuslerier i NissenetCenteret


NisseRapport fra NisseJuleFesten på NisseTorvet


NisseRåd i NisseKøbing


Nisser Søges


Nisser Søges til at NisseJulepynte


NisseSikke da NisseNoget


NisseStakkels NisseFar


NisseTelegram Fra NisseKøbing


NisseTest... NisseHiskt


NisseUnderlig dag


NisseVejmeldingen


NisseVeninde i NisseNøden


NisseVeninden


NisseVigtigt!


NisseVræææælll i NissenetCenteret


Noget NisseUldent i NisseGære?


Nu må der NisseGøres noget!


Nye NissePuslerier i NissenetCenteret


Nye vedtægter for DjurslandS.net


NyhedsNisse NisseAfløser fundet


NyhedsNisse NisseAfløser søges


NyhedsNissens NisseUheld


Ny NisseAlliance i NissenetCenteret?


Nyt! Få en emailadresse på NisserneS.net


Nyt fra NisseKøbing NisseSygehus


Og NisseJuleFesten varede lige til NisseNytår...


Ordinært repræsentantsskabsmøde 2006

Torsdag d. 30. marts 2006 kl. 19.00 afholder DjurslandS.net sit ordinære repræsentantsskabsmøde i Nørre Djurs Hallen, Idrætsvej 2 i Glesborg.

De forventede deltagere i repræsentantskabsmødet er alle bestyrelsesmedlemmer i de egnsnet der er medlemmer af DjurslandS.net.

Der er fra DjurslandS.net's Forretningsudvalg rettidigt udsendt følgende forslag til repræsentantskabets medlemmer om ændringer i vedtægternes 4 om "Medlemmer":

Organisation


På NisseFalderebet


PC kørekort - Grenaa Tekniske Skole


Referat af det 1. ordinære Repræsentantskabsmøde

Det 1. ordinære Repræsentantskabsmøde i det re-organiserede DjurslandS.net blev afholdt onsdag d. 30. marts 2005, i Nørre Djurs Hallen i Glesborg.

Her følger referat fra mødet.

Referat DjurslandS.net's Repræsentantskabsmøde

Referat af det ordinære Repræsentantskabsmøde den 30. marts 2006 kl. 1900 i Glesborg.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling


Referat fra Generalforsamlingen


RøndeS.net forum

http://roendes.net/cms/modules.php?op=modload&name=XForum&file=index

RougsøS.net forum

http://rougsoes.net/forum/

Service meddelelse

Service-meddelelse om DjurslandS.net's Networking Djursland samarbejde med Computer-Bøvl-miljøet på Djursland.

SherryNissens Himmelflugt


Sidste NisseNyt fra NisseRådet


Sikke et NisseRåd!


SPAM! - Nej, ikke dåseskinke men...

- email om dåseskinke du ikke har købt, Viagra du ikke har brug for, om millioner af kroner du kan få hvis du sender nummeret på din bankkonto til en totalt ukendt mand i Nigeria. Ja, og om meget andet, jeg har sågår fået tilbudt cd'er fulde af emailadresser, så jeg selv kan gå igang med at spamme. øv!

Hidtil har den almindelige bruger af email hos DjurslandS.net ikke mærket så meget til fænomenet "Spam". En emailkonto på DjurslandS.nets mailserver har været ensbetydende med et meget lavt antal obskure tilbud om (næsten) gratis rejser og gratis millioner.

Support tekst


Test


SherryNissen

testkursus

testkursus

Thi kendes for ret

Fredag den 8. september 2006 afsagde Retten i Hornslet dom i sagen DjurslandS.net versus RosenholmS.net & SønderhaldS.net. I 17 måneder har vi kæmpet for, at de to net skulle tvinges til at stå ved deres oprindelige tilsagn om at ville betale deres del af den gæld, som DjurslandS.net havde oparbejdet de første par år.

Uden yderligere kommentarer gengives dommen herunder:

Tid og sted for Repræsentantskabet

Info om tid og sted for det første ordinære Repræsentanskabsmøde.

Var der NisseNet i nat?


Vinterens kurser på Grenaa Tekniske Skole


Vi sletter IKKE dine email - endnu!

Nogen brugere af emailadresser på Djurslands.net mailserveren vil have opdaget at vi er ved at indkøre et nyt system, der holder øje med hvor meget mail, den enkelte bruger har liggende på serveren.
webmail.djurs.net

Voksende NisseAlliance


Web-begynder


Web for viderekomne


WebNissens lange aften.


Yderligere Info

Om Djurslands.net
Introduktion
Visionen
Strategiplanen

Nettets status efter 10 år:

DjurslandS.net har gennem tiden ændret sig til "djurs-nettene" m.m.

En kort statusartikel, med historisk perspektiv og links til de affødte aktuelle aktiviteter, - ved nettets stifter Bjarke Nielsen.
(24-01-2010)Powered by Coranto