Oversigt over kontaktadresser i Egnsnettene på Djursland
Egnsnet
Lokalnet
Ebeltoft
bestyrelsen@ebelnet.dk
Pederstrup/Hallendrup
tina@pederstrups.net
Egnsnettet
(Tidligere Egnsnet 9 og RøndeS.net)
bestyrelsen@roendesnet.dk
Grenaa
GrenaaS.net kontaktformular
Mørke-Ådalen
formand@ma-net.dk
Midtdjurs
bestyrelsen@midtdjurslands.net
Nørre Djurs
bestyrelsen@nrdn.dk
Rougsø
bestyrelsen@rougsoes.net
Rosenholm
bestyrelsen@rosenholmsnet.dk
Sønderhald
bestyrelsen@vestdjursnet.dk